Shop Mobile More Submit  Join Login
You know this date. You know what's happend. And you will never forget about it.
Let's don't forget about all people, who died in this horrible day. So many innocent lives... such disaster.
  • Mood: Remorse
  • Listening to: Chopin - Funeral March
  • Reading: Nothing
  • Watching: Nothing
  • Playing: Nothing
  • Eating: Nothing
  • Drinking: Cola
Add a Comment:
 
:iconsonicpegasus:
SonicPegasus Featured By Owner Sep 12, 2012  Hobbyist Digital Artist
To straszne, do jakich posunięć jest zdolna ludzka chciwość...
Pamiętajmy, że pieniądze nie mogą być życiowym priorytetem, tylko miłość i szacunek do innych, bo to one uszczęśliwiają i nadają sens życiu.
[*] Znicz dla ofiar tej katastrofy i ofiar innych nieszczęść, spowodowanych przez nieludzkie decyzje.
Reply
:iconelwisfrompoland:
ElwisFromPoland Featured By Owner Sep 12, 2012
Tu mówisz rację. Jaka szkoda, że wielu ludzi zdaje się tego nie zauważać...

------
:empllama: :eyepopping: :emplllama:
------
Icon made by ~legendarydragon90
Reply
:iconoozypon:
Oozypon Featured By Owner Sep 11, 2012  Hobbyist General Artist
Such a terrible day.
Reply
:iconelwisfrompoland:
ElwisFromPoland Featured By Owner Sep 12, 2012
Yes, I know.

------
:empllama: :eyepopping: :emplllama:
------
Icon made by ~legendarydragon90
Reply
Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
September 11, 2012
Link
Thumb

Stats

Views
999
Favourites
5 (who?)
Comments
4
×